SOCIAL ART EN KUNSTZINNIGE COACHING


Aanbod


Social art is werken met beeld en kunstzinnige technieken aan interactie tussen personen. Het kunstzinnig werk spiegelt zonder woorden de communicatie tussen mensen, geeft ook gelegenheid tot reflecteren en leidt naar doorleefde inzichten.
Het aanspreken van de verschillende niveaus van beleven, denken en handelen, betrekt de hele mens.
Het aantal sessies wordt afgestemd op de vraag.


Kunstzinnig gesprek


Gerichte kunstzinnige opdrachten leiden tot een dieper inzicht bij vragen rond communicatie en interactie. Via beeld en kleur kan een kunstzinnig gesprek tot stand komen en wordt de relatie verduidelijkt (tussen partners, gezins- en teamleden).
Oefenen van onbevangen waarnemen, verheldert de blik. Het is een basisvoorwaarde voor een gepaste interactie met de omgeving.

Het kunstzinnig gesprek is op zijn plaats voor
Volwassenen met relatiemoeilijkheden
Gezinnen
- Inzicht in rolpatronen
- Omgaan met nieuwe gezinssamenstellingen
- Moeilijke opvoedsituaties
- Stress binnen het gezin
- Scheiding en verlies
Groepen en teams
Kinderen
- Groepswerk bij pesten
- Sociale vaardigheden oefenen
Sociaal netwerk
- Organisatie en communicatie in team of organisatie
- Crisis


Gezin en groep


- Contextuele benadering
- Samen kunstzinnig werken ontlaadt de spanning, biedt uitgangspunten voor gesprek rond bvb. omgaan met grenzen, rolherkenning, systeempatronen.
- Eenzijdigheden tonen zich en door gerichte opdrachten wordt aan herstel en evenwicht gewerkt.