KUNSTTHERAPIE

Aanbod


Kunstzinnige therapie is mogelijk na een diagnose of hulpvraag van de cliënt.
- Salutogenese: preventief samenwerken met de cliënt aan ontwikkeling, evenwicht en gezondheid
- Pathogenese: werken aan herstel
Afstemmming met arts, andere therapeuten of netwerk is mogelijk.

Vanuit een holistisch perspectief werken we dan aan herstel van het energetisch evenwicht. Na intake wordt een therapieplan opgesteld, regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
Een therapiereeks omvat meestal 12 of 13 sessies. Dit kan uitgebreid worden.

Toepassingsgebied: individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie
Mogelijke indicaties: burnout - psycho-somatische en psychiatrische problemen handicap en chronische aandoeningen - kanker - biografische crisis - palliatieve ondersteuning.


MethodischEen holistische perceptie
Gezondheid voor lichaam, ziel en geest is een samenspel. Het fysieke welzijn beïnvloedt sterk het psychisch welbevinden en omgekeerd kan onbevredigend, stresserend functioneren tot ziekte leiden.

Een antroposofisch medische perceptie
Op basis van de menskundige inzichten van Rudolf Steiner werd sedert 1921 de antropofische geneeskunde ontwikkeld.
Antroposofische geneeskunde is nu wijd erkend in zo’n twintig Europese landen en kent een internationale uitbreiding. Er wordt multidisciplinair samengewerkt in therapeuticums en er zijn meerdere ziekenhuzen: o.a. in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Zweden,...

De zorg wordt geboden door gekwalificeerde zorgverstrekkers; artsen, verplegers, kinesisten, therapeuten en psychologen. Wereldwijd is er ook residentieel en ambulant orthopedagogisch en agogisch aanbod vanuit Heilpedagogische en Sociaaltherapeutische benadering.

Enkele belangrijke uitgangspunten:
- Evenwicht tussen denken, voelen en willen is een voorwaarde voor gezond functioneren.
- Aandacht voor het levensritme, het mentaal en psychisch welbevinden, zelfontplooiing in een warme context zijn belangrijke voorwaarden voor groei en bevredigend functioneren.
- Mensen bemiddelen voortdurend tussen ik en omgeving, het vorm geven van het sociale leven en de dagelijkse keuzes. De interactie met de buitenwereld vraagt om flexibel innerlijk bewegen: sociale kunst.

Kunstzinnige therapie
Antroposofische kunsttherapieën vormen een belangrijk deel van de antroposofische geneeskunde en zijn sedert 1930 in voortdurende ontwikkeling door de samenwerking tussen artsen, therapeuten en kunstenaars. Deze therapieën stimuleren inzicht en zelfhelend vermogen.
Eigen aan de kunstzinnige activiteit is de uiteenzetting met spanning en ontspannig, structuur en chaos, uitzetten en samentrekken, beweging en verstarring. Bij onderzoek en klinische bevindingen wordt het therapeutisch effect van het gericht hanteren van kunstzinnige activiteiten, vastgesteld.
Kunstzinnige therapie wordt aangeboden bij fysieke, psycho-somatishe en psychische problemen.
Kunstzinnige therapie omvat: beeldende therapieën met schilderen, tekenen, boetseren, beeldhouwen - muziektherapie, zingen en spraakvorming. Heileurithmie is een bewegingstherapie.

KWALITEITSLABEL
IFAAET is de internationale beroepsvereniging die ontwikkeling van de antroposofisch kunstzinnige therapieën behartigt. Het kwaliteitslabel van IFAAET mag gebruikt worden door gekwalificeerde therapeuten die zich houden aan de opgelegde kwaliteitsnormen.
ARTéSANA is de landelijke beroepsverening. Therapeuten die voldoen aan het beroepsprofiel kunnen geregistreerd lid zijn.

Meer info: www.ifaaet-medsektion.net