COACHING


Aanbod


Bij het dynamisch coachen wordt afgestemd op een vraag. Binnen een vooropgesteld kader wordt een werkplan vastgelegd.
Creatief werken voegt de dynamiek toe in de verschillende fases van het proces. Het verduidelijkt en stimuleert de metamorfose van probleem naar oplossing.

Coachen kan een ruim werkveld bestrijken; persoonlijk, relationeel of professioneel domein; bvb. levensvragen binnen context – gezinsdynamiek - loopbaanknelpunt – stressbeheersing.

Een basisreeks bestaat uit 12 sessies.

Bijzondere meerwaarde:
Kunstzinnige coaching bij structurering en zingeving van het dagelijks leven van personen met een beperking:
- Kleur en beeld als mogelijkheden tot verduidelijking van vragen en communicatie.
- Persoonlijke assistentie bij kunstzinnige vrije tijd
- Coaching bij netwerkvorming
- Samenwerking bij inclusieve socio-culturele activiteiten


Methodisch


Binnen een gestructureerd kader wekken de kunstzinnige opdrachten een dynamisch proces.

Uitgangspunt: Individu in ontwikkeling
Biografische blik

Individuele vragen: Coach en client plaatsen de centrale vraag

Werken aan oplossingsstrategieën

Methodische onderbouw: Contextuele benadering, psychosyntese, NLP, coachingtechniek


Coaching voor professionals


Coaching bij verdiepen in de basispricipes van het coachen en scholing van de vaardigheden.

- Binnen een basiskader van zeven principes van het coachen kan gewerkt worden aan verfijning van de vaardigheden van een coach of een begeleider.
- Binnen hetzelfde kader kan gewerkt worden aan een vastgelopen coachtraject.
- Kunstzinnige methodieken verduidelijken het werkproces.