OVER MEZELF


Therapeute – coach


Doorheen de jaren, bij onderzoek en samenwerken met mensen, bleek de kunstzinnige activiteit een belangrijk medium tot verdieping in elke fase van het therapieproces. Beeld, kleur en vormen verduidelijken de hulpvraag en vertellen persoonlijke verhalen over eenzijdigheden die leiden tot het onevenwichtig functioneren.
Via gerichte kunstzinnige impulsen en opdrachten kan dan een verandering worden gestimuleerd die de cliënt evenwichtiger en sterker maakt. Samen met vele andere collega’s en cliënten heb ik de ervaring dat dit werkt!
Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk, Dat is de echte werkelijkheid. (Aristoteles wist het al.)

Relevante kwalificaties


- Bachelor in de gezinswetenschappen bij HUB/EHSAL- Brussel
Studiegebied: Sociaal-Agogisch werk
- Orientatiecursussen: Heil- en sociaaltherapie
- Aanvullende opleiding en bijscholing: Autisme en context – coachingtechnieken – efficiënt onderhandelen - Masterclasses Veranderkunde : Gent
- Kunstcademie: Etalage en publiciteit

Kwaliteitsgaranties


- International Certification Anthroposofic Art Therapist: Painting/Drawing/Sculpture - 4 jarige opleiding
- Ik ben geregistreerd lid van de landelijke beroepsvereniging voor Antroposofische kunst- en eurithmietherapeuten ‘ArtéSana’
- Ik richt mij naar het beroepsprofiel, aangegeven door IFAAET (International Federation of Antroposofic Arts & Eurythmy Therapies (kwaliteitslabel)
- Jaarlijkse bijscholingen: Medizinische Tägung in Dornach (Zwitserland)
- Bijscholingen en studiethema’s in Nederland en België

Relevante werk- en praktijkervaring


- Projectwerk in scholen en in allochtone gezinssituaties
- Coördinatie bijstand en beleidsadvies: Belangenbehartiging en coaching van personen in thuiszorg, o.a. met PAB
- Vorming en opleiding voor assistenten van personen met handicap en thuisbegeleiders in het gezin

Op heden


- Zelfstandig kunstzinnig therapeute en coach
Ik werk aan huis en in eigen praktijk met een breed ervaringsveld.
Thema’s: Ontwikkelingsvragen bij kinderen en volwassenen: Traumaverwerking, burnout, leven met chronische aandoeningen of handicap, individuele ondersteuning bij autisme spectrum- stoornissen
- Vorming en nascholing coaching, projectwerk en praktijkbegeleiding, teamhygiëne
- Bestuurder en deskundig expert bij verschillende Vlaamse platforms voor beleidsadvisering en vertegenwoordiger bij organisaties voor zorgvernieuwing en projectontwikkeling voor personen met beperkingen

Afspraken en prijzen


Maatwerk betekent vraaggestuurd werken.
U kan uw vraag stellen via het invulformulier of telefonisch via 0485/35.52.87. We nemen dan contact op met u.

Voor vergoeding richt ik mij naar de gangbare tarieven in afstemming met collega’s.